was successfully added to your cart.

beershopUncategorizedWicked Lemon

BELANGRIJK / IMPORTANT MESSAGE (concerning Wicked Lemon Batch: 17005)

By April 5, 2017 No Comments

Aan alle kopers / afnemers van het bier “Wicked Lemon”.

Helaas is er met de productie van de Wicked Lemon met batchnummer 17005 (te vinden in zwarte print op het etiket) iets niet goed gegaan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het bier van de batch met eerder genoemd nummer onbedoeld verder gist in de fles. In incidentele gevallen zou dit kunnen leiden tot een te hoog oplopende druk in de fles. Bij het openen van een dergelijke fles kan er bier uit spuiten en in een extreem geval kan een dergelijke fles spontaan knappen.

De producent van dit bier adviseert u om, als voorzorgsmaatregel, flessen Neobosski Wicked Lemon met batchnummer 17005 welke u nog ongeopend thuis heeft, ongeopend weg te gooien. Indien u een foto van het flesje maakt waarop duidelijk zichtbaar is dat het betreffende flesje ongeopend is en het etiket goed leesbaar is, krijgt u bij overhandiging van deze foto uw aankoopbedrag terug.

Neobosski

Author Neobosski

More posts by Neobosski

Leave a Reply